Η εταιρία «Γερανοί Ρουμελιώτης» δραστηριοποιείται στο χώρο των βαρέων ανυψώσεων και στις ειδικές μεταφορές  από το έτος 1972. Η πολυετής εμπειρίας μας σε συνδυασμό με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό μας αποτελεί εγγύηση για την αποπεράτωση κάθε εργασίας.


Με τηλεσκοπικούς και δικτυωτούς γερανούς ανυψωτικής ικανότητας έως 300 tn καθώς και πλατφόρμες έως 100 tn κατέχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στα σημαντικά έργα που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της βιομηχανικής περιοχής της Κεντρικής  Ελλάδας.